Uzņēmuma kultūra

Uzņēmuma gars: neatlaidīgs, tiekties pēc pilnības, pastāvīgi pārspēj

Uzņēmuma vīzija: būt vadošajam ekskavatoru piederumu ražotājam

Mērķis: Kļūt par vadošo hidraulisko lūzumu āmuru ražotāju

Biznesa filozofija: uz integritāti balstīta, inovācija kā dvēsele

Kvalitātes politika: rūpīgi, nepārtraukti pilnveidojieties, sniedziet klientiem kvalitatīvus produktus un apmierinošus pakalpojumus, lai uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma tiktu nepārtraukti uzlabota.